K.k. Ulanenregiment „Erzherzog Carl“ nr 3, powstał w 1801 roku. Pobór rekruta odbywał się z okolic Lwowa, a w latach 1857-1860 z okręgów nr 10 i nr 30 regimentów piechoty, czyli Przemyśla i Lwowa. Jako właściciel figurował książę Friedrich Liechtenstein, a komendantem był od roku 1859 hrabia Jozef Waldstein-Wartenbergprzedtem, w latach 1854-1859 Andreas von PichlerKtóryś z nich, zapewne ten pierwszy, na dokumencie się podpisał.

Ubiór: szkarłatna czapka, ciemnozielone kurtka i spodnie, szkarłatne oznaki wojskowe, guziki żółte.

Żołnierzami byli w 57% Polacy, w 26% Rusini, 5% pozostałe narodowości. Językiem regimentu był język polski.

Regiment składał się z 4 dywizji:
na czele pierwszej stał płk (Oberst),
drugiej podpłk (Oberstleutnant)…
trzeciej i czwartej – major.

W 1866 część regimentu została wcielona do armii Północ i wzięła udział w tzw. Niemieckiej wojnie, czyli wojnie Prus i Austrii. Regiment brał udział w ciężkich bitwach w miejscowościach: Skalitz, Königgratz (Hradec Kralowe), Zwittau, Tobitschau, czyli głównie dzisiejsze Czechy. Czy Michał Łężny dostał wtedy powołanie? W rezerwie miał wszak pozostawać do 1867.
Poniżej akt urodzenia i karta przejścia do rezerwy Michała Łężnego.

Akt urodzenia Michaela (1836) – (jego brat bliźniak Christopher zmarł) – ojciec nieznany, za ojca zadeklarował się (pro patre se declaravit) Wojciech Łężny. Poniżej akt zwolnienia do rezerwy:

Jest to karta przeniesienia do rezerwy i brzmi mniej więcej:

Stan rezerwy regimentu ułanów im. arcyksięcia Karola Nr w księdze (numer nieczytelny).

Karta rezerwy (Grenadier???) Michael Łężny, ur. W r. 1836 w miejscowości Zubrza, Gmina Zubrza, woj. Lwów, pow. Lwów. Kraj Galicja, rel. Katolickiej, stanu wolnego,

Z zawodu rolnik zostaje z dniem 1.07.1860 przeniesiony do rezerwy po odbyciu służby w okresie od 15.04.1857. Pozostaje w rezerwie do 1867, chyba ze zostanie powołany do służby czynnej

Na rezerwistę, grenadiera (?) Michała Łężnego, który na miejsce swego pobytu wybiera obecnie miejscowość Zubrza, Gmina Zubrza, woj. Lwów, pow. Lwów nakłada się obowiązek, aby stosownie do pouczeń zawartych na odwrocie stawił się do aktywnej służby w tym dniu i miejscu , które mu będą oznaczone.

Dowództwo Regimentu Ułanów im. Arcyksięcia Karola

(podpis nieczytelny)

Hermannstadt (Sybin, Rumunia).

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here