Wykaz rodzin z Pasiek Zubrzyckich wg numerów domu

[lata 1879-1900].

Nr Rodzina Osoby
1. Pierzchawka

1883, 1885

Thomas Pierzchawka fil. Valentini et Francisca Biernacik

Rozalia Czuczwara fil. Joannis et Antonia Ogrodniczanka

2. Czuczwara

1883

Bartholomaus Czuczwara fil. śp. Michaeliss et Sopfia Południak
3.
4. Krauz

1885

Petrus Krauz fil. Martini et Agnetis Kutio

Francisca Biernacik fil. Josephi et Maria Paździor

4. Niemsowicz

1900

Franciscus Niemsowicz fil. Thoma et Ludvica Bieńkowska

Rosalia Krauz fil. Petri et Mariae Czuczwara

5. Kreisler Rosalia Kreisler
6.
7. Pierzchawka

1900

Joannes Pierzchawka fil. Adalberti et Francisca Serbianowicz

Rosalia Czuczwara fil. Joannis et Antoniae Ogrodnik

8.
9. Krauz

1884, 1895

Cajetanus Krauz fil. Adalberti et Mariae Południak

Rosalia fil. Joanes Biernacik …

10. Janczura Thomas Janczura fil. Andrea et Mariae Czuczwara

Marianna fil. Joanis Szyndlarewicz et Annae Południak

11. Woliński

1886,1891

Felix Woliński fil illeg. Francisca

Josepha Pagat fil. illeg. Michaela

12. Krauz

1883-1898

Adalbertus Krauz fil. Bartholomai et Sophia Łaźniowska

Agnes Janczura fil. Joannis et Catharina Czuczwara

13. Loster

1892

Petrus Loster fil. Andrea et Anna Grün

Francisca fil. Michaelis Grigel et Mariannae Kopczyńska

13. Socha

1884

Augustinus Socha fil. Vincenti et Maria Szynglarewicz

Antonia Stanicka fil. illeg. Antonia

13. Grebner (?)

1898

Mariannae Grebner fil. Jacobi et Theclae Łuciów (?) Łucior (?)
14.
15. Płowiak

1879

Casimirus Płowiak fil. Joannis et Maria Południak

et Agnes Pażdzior fil. Thoma Pażdzior et Sophia Pudulko

16. Łężny

1879, 1885

Stanislaus Łężny fil. Francisci et Sophia Kościelecka

Catharina Kościelecka fil. Simonis et Maria Biernacik

16. Madey

1883

Carharina Madey
17. Haywaś

1883

Stanislaua Antonia Haywaś fil. śp. Adoplhi …
18. Ferenc

1900

Valentinus Ferenc fil. Francisi et Magdalenae Szumyło

Catharina Hreczuch fil. Casimiri et Mariae Pelc

19. Biernacik

1883

Sopfia Biernacik fil. śp. Josephi et Maria Paździor
19. Janczura Casimirus Janczura fil. Andrea et Marianne Czyczwara

Sopfia fil. Josephi Biernacik et Mariannae Pażdzior

20.
21. Semp

1895

Josephus Semp fil. Joanis et Catharina Biernacik

Maria fil. Adalberti Kościelecki et Catharina Łężna

22. Szczudłowski Julius Szczudłowski et Thecla Jagniątkowska
23. Ferenc

1886

Josephus Ferenc fil. Gasparus (Kacper) et Mariae Biernacik

Anna fil. illrg. Mariae Obacz (?)

24. Czuczwara

1884,1886

Adalbertus Czuczwara fil. Andrea et Maria Szyndlarewicz

Catharina Południak fil. Thoma et Maria Szumiło

24. Krauz

1885

Rosalia Krauz fil. leg. Adalberti et Maria Dumańska (vidua Adam Rymski)
25. Kulczyński

1893, 1898

Michael Kulczyński fil. illeg. Anastasiae Krilczyczka (?)

Rosalia ftl. Mathiae Biernacik et Anastasiae Południak

25. Konopczak

1885

Franciscus Konopczak fil. Joannis et Rosalia Smoczyńska

Patronela Suszynia (?) fil. illeg. Maria

26.
27. Łażniowski

1888

Thomas Łaźniowski fil. Jacobi et Magdalenae Paździor

Victoria fil. Simonis Dereń et Catharina Janikowska

27. Czuczwara

1891

Joannis Czuczwara fil. Michaelis et Sophiae Południak

Maria fil. Jacobi Łaźniowski et Magdalenae Paździor

28. Gadacz

1895,1900

Casimirus Gadacz fil. Danielis et Rosalia Hreczuk(ch)

Agnes fil. Gregorii Smolnicki i Rozalia Konopczak (II-Francisca Magdziak)

29. Czuczwara

1885, 1892

Franciscus Czuczwara fil. Joannis et Maria Kukurudza (II-Regina Kutio)

Magdalena fil. Michaelis Czuczwara et Barbarae Huk

30. Paździor

1892

Laurentius Paździor fil. Joannis et Catharina Ganczarowska

Francesca Południak fil. Joannis et Mariae Biernacik

31. Socha

1891

Augustianus Socha fil. Vincenti et Marianae Konopczak

Agnes fil. illeg. Sophiae Dyrkacz

32. Janczura

1884, 1886

Franciscus Janczura fil. Joanis et Catharina Czuczwara

Catharina Paździor fil. Joanis et Rosalia Wychowanka

33.
34. Janczura

1883

Casimirus Janczura fil. Andrea et śp. Mariae Czuczwa
35.
36.
37. Jagniątkowski

1891

Romanus Jagniątkowski fil Theddaci et Joannae Przystupińska

Sophia Łęzna fil. Stanislai et Catharina Kościelecka

38. Ferenc

1891

Antonius Ferenc fil. Mariannae Biernacik,

Marianna fil. Joannis Semp et Catharina Biernacik

39.
40. Łaźniowski

1891

Antonius Łaźniowski fil. Jacobi et Magdalenae Paździor

Victoria fil. Joanes Cieślik et Mariae Semp

41. Krauz

1891

Franciscus Krauz fil. Martinii et Agnetis Kutio

Catharina fil. Joannis Południak et Agnetis Paździor

42.
43.
44. Woliński

1895

Felix Woliński (illeg.) Franciscae

Josepha Pagat (alias) Podolińska fil. illeg. Michaelae

45. Krauz Adalbertus Krauz fil. Bartholomei et Sophia Łaźniowska

Agnes Paździor fil. Joannis et Rosaliae Wychowanka

46. Jagniątkowski

1900

Roman Jagniątkowski fil. Thaddaci et Joannae Przystupińska

Sophia fil. Stanislae Łężny et Catharina Kościelecka

Zestawienie własne na podstawie ksiąg metrykalnych parafii Zubrza, której Pasieki Zubrzyckie były częścią do czasu wyodrębnienia parafii Sichów w latach trzydziestych XX wieku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here