Pobieżne choćby przejrzenie starych ksiąg metrykalnych, stawia nas niejednokrotnie wobec zagadki rozbieżności w pisowni nazwisk naszych rodzin. Szynglarowicz czy Szyndralewicz? Łężny, czy Łenżny? Ferenz, czy Ferenc, a może Ferens? Czasem sposób pisowni ściśle zależał od poszczególnych proboszczów, a czasem od zwykłego niedbalstwa.

NAZWISKO FERENZ

Czym kierował się proboszcz wpisując „c”, „z” bądź „”s”? Ksiądz Teodor Arłamowski – proboszcz parafii Zubrza [lata 1818-1842] – uzależniał pisownię nazwiska od miejsca zamieszkania. Zatem mieszkający w Pasiekach Zubrzyckich to Ferenzowie.

Członkowie tej samej rodzimy mieszkający w Sichowie to Ferensowie.

A zamieszkujący wieś Zubrza to Ferencowie.

Wraz ze zmianą proboszcza zmienia się pisownia. Kolejny proboszcz Władysław Kossowski (w latach 1842 -1851) nie widział już potrzeby rozróżniania rodzin ze względu na zamieszkanie. W myśl zasady „jedna rodzina jedno nazwisko” przyjął pisownię Ferenz jako obligatoryjną.

Podobną zasadę wyznawał ks. Mikołaj Kochański (proboszcz w latach 1903 – 1919), z tą różnicą, że postanowił zmienić pisownię z Ferenz na Ferenc.

Nazwisko Szyndlarewicz

Czasem ten sam proboszcz zapisywał nazwisko różnorako, być może wskazując na brak rozeznania wśród wiernych swoich parafian. Przykładem jest Ksiądz Orzechowski, prowadząc parafie zubrzycką zaledwie trzy lata [1771-1773] i zapisywał nazwisko Szyndralewicz [Zubrza. Liber Mortuorum 1773].

…ale także jako Szynglarowicz [Zubrza. Liber Mortuorum 12.08.1773].

Czasami odnajdujemy zapis tego nazwiska jako Szynderewicz [Zubrza. Liber Baptisatorum. 1776.11.15].

Nazwisko Łężny

Podobnie było z zapisem nazwiska autora tego tekstu. W najstarszych księgach wsi Pasieki Zubrzyckie widnieje nazwisko Łężny, znajdujemy jednak inny zapis tego nazwiska jako Łenżny.

1 KOMENTARZ

  1. Szyndlarewicz, takie obecnie nazwisko nosi szczecińska gałąź rodziny z Zubrzy, ale do dziś jest przekręcana na Szyndralewicz. To prawdziwa plaga. 🙂 Pozdrawiam.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here