Linki

[001]

Księgi metrykalne parafii wyznania rzymskokatolickiego z archidiecezji lwowskiej [1604-1945].

Inwentarz zespołu PL, 1 301

Zeskanowane księgi parafialne archidiecezji lwowskiej, dostępne w formie internetowej tylko starsze niż 100 lat.

[002]

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie. Księgi metrykalne parafie rzymskokatolickie Lwów i przedmieścia [1787-1944].

Fond 618 Оpis 2

Księgi metrykalne, niestety niedostępne on-line. Jedynie za odpłatną kewrendą.

[003]

Polona.pl 

Zasoby Biblioteki Narodowej (książki, czasopisma, mapy).

[004]

Jagielońska Biblioteka Cyfrowa

[005]

Baza Miejscowości Kresowych

Podręczna wyszukiwarka miejscowości II Rzeczpospolitej z podziałem administracyjnym państwa oraz Kościołów obrządku rzymskiego i greko-katolickiego. Znakomite źródło wiedzy o strukturze administracyjnej ówczesnej Rzplitej.

[006]

Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa 1930; Annuaire de la Pologne (y Compris la V. L. de Dantzig)

Księga adresowa i wykaz handlowo-rzemieślniczy

Bardzo przydatna książka, zawierająca dział ekonomiczny i ustrojowy (zawiera np. tekst konstytucji z 1921 r.), ale także zawiera spis miejscowości z wyszczególnieniem osób trudniących się handlem, rzemiosłem lub prowadzący inną działalność gospodarczą.

[007]

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. Sulimierskiego, Chlebowskiego i Wasylewskiego, Warszawa 1880.

Słownik geograficzny

Znakomita wielotomowa praca redakcyjna, ogrom wiedzy o najmniejszych nawet miejscowościach i przysiółkach. Niezbędna publikacja [15 tomów].

[008]