Książki

[001]

Stanisław Czyżowicz [rocznik 1961] i Mariusz Czarnecki [rocznik 1968] napisali znakomitą monografię podlwowskiej wsi Krotoszyn. Pracę zatytułowali Krotoszyn koło Lwowa. Obszerne (ponad 400 stron) studium wiedzy nie tylko o wsi Krotoszyn, ale i Galicji. Książka łączy wymiar historyczny, demograficzny z etnograficznym i pamiętnikarskim. Ogromna ilość, nigdy dotąd nie publikowanych, informacji czyni tę publikację wyjątkową, bo wyjątkowo dużo pracy włożono w jej powstanie. Kwerenda w archiwach, bibliotekach, badania terenowe i kilkadziesiąt rozmów z byłymi mieszkańcami Krotoszyn pod Lwowem stanowią o wartości tej książki. Konieczna lektura do zrozumienia podlwowskich historii.

—————————————————————–

[002]

Wspomnienia Dragana „Draży” Sotirovicia, faktycznego dowódcę 14 pułku ułanów lwowskich Armii Krajowej. Ponad 350 stronicowa opowieść o swoim życiu i działalności m.in. w lwowskiej AK w czasie II wojny, opowieść o walkach z Niemcami, Sowietami i Ukraińcami. W jednym z ważniejszych momentów w jego życiu było działanie w strukturach AK w podlwowskich m.in: Zubrzy, Czyszkach i Dawidowie.
Wyd. Antyk, Warszawa 2000.

—————————————————————–

[003]

Marek Bartosiewicz, Czyszki koło Lwowa: historia w dokumentach i wspomnieniach: 1350-2008F.P.U.H. Offset”, Dąbrowa Górnicza 2009 [stron 448].

Marek Bartosiewicz, Czyszki koło Lwowa: historia w dokumentach i wspomnieniach: 1350-2013 / Tom 2 / Wydawnictwo-Poligrafia „Ad Rem”, Dąbrowa Górnicza 2013 [stron 257].

Książka do przejrzenia już tylko w bibliotekach. Dostępna m.in. w bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego.

———————————————————————