Sichów to obecnie największa dzielnica mieszkalna współczesnego Lwowa. Ogromne blokowiska nie przypominają już dawnej miejscowości, która od 1927 roku była samodzielną parafią rzymsko-katolicką. Początkowo Sichów należał do parafii w Zubrzy. W 1913 roku powstała ekspozytura parafialna, obejmująca także sąsiadującą wieś Pasieki Zubrzyckie, wchodząca w skład dekanatu lwowskiego zamiejscowego.

Pierwszą świątynię rzymskokatolicką w Sichowie wnieśli w 1910 roku własnym kosztem sami mieszkańcy wsi. Jak zapisano w Inwentarzu kościelnym – zmusiła ich do tego odległość od kościoła parafialnego w Zubrzy, jak też „odpędzanie kijem przez ruskiego księdza Polaków od cerkwi”. Była to niewielka kaplica, stanowiąca prezbiterium obecnego kościoła. Kościół konsekrowano w 1910 roku, pod wezwaniem NMP Królowej Korony Polskiej i początkowo obsługiwany był duszpastersko przez księży parafii Zubrza. W roku 1936 kościół został rozbudowany wg projektu architekta Andrzeja Józefa Frydeckiego [1903-1989], w okresie powojennym współautora m.in. odbudowy Teatru Miejskiego we Wrocławiu i tamtejszej Opery. Tej postaci poświęcimy niebawem osobny tekst.

Kościół w Sichowie, widok od strony płn. zach. [stan 1996].

Kościół w Sichowie, widok od strony płd. wsch. [stan 1996].

Pierwotnie Sichów z przysiółkami i Pasieki Zubrzyckie należały do parafii Zubrzy. Po wybudowaniu w Sichowie Kościółka, przez 1. rok dojeżdżał ksiądz z Zubrzy w niektóre niedziele z nabożeństwem. W roku 1912 N[ajwyższa] Kuria Metr[opolitarna] utworzyła z tych miejscowości osobną parafię, którą dojeżdżając obsługiwali na prośbę Kurii OO. Bernardyni lwowscy. W roku 1913 Prowincjał OO. Bernardynów przeznacza na stałe do Sichowa kapłana. Pierwszym był O. Adrian Biliński.

Początkowo o. Adrian mieszkał w prymitywnych domach, więc wybudował skromny domek – plebanie o 4. ubikacjach [pomieszczeniach – dod. RŁ] z cegły z „muru pruskiego”, obok tej plebani zbudował „magazyn” (…) z cegły 6m. na 5 m., a później szopę drewnianą 8 m. na 5 m., która służy jako drewutnia. Szopa stoi na parceli bud. 171.

Dla parafii łac. w Sichowie wydzielono z gruntów beneficjalnych parafii Zubrzy 10 morgów, które nie są zaintabulorane, ponieważ starania czynione przez szereg lat, aby zamienić odległe morgi na bliżej położone w Sichowie pola granicy m. Lwowa lub odkupić je, nie dały dotychczas pomyślnego załatwienia. Ta przyczyna odciąga intabulacje.
W r. 1938 gromada Sichów uchwaliła ze swoich gruntów 4-ry morgi dla parafji, których intabulację obecnie przeprowadza się. Używanie tych morgów, jak też 11/2 morga darowane dla przyszłej Ochronki (…) będzie oddane dopiero w r. 1943, gdyż pola owe są w dzierżawie.

Podjazd do plebanji prowadzi przez drogę prywatną Jana Paździora, gdyż jest to jedyny dostęp do plebanji, a używanie opiera się na zgodzie właścicieli i jest zaużywany. Przy tej drodze wykopał Administrator w r. 1937 przy gruncie Paździora J. na współkę z jego zięciem Janem (…), studnię.

Sichów 15 maja 1939
ksiądz Telesfor Gabryl OFM.

źródło: Inwentarz kościoła obrz. łac. Sichów [maj 1939 r].

Księża parafii Sichów:

  1. Adrian Biliński [ur. 1875] od 1913-1923
  2. Dionizy Lubowiecki [1866-1929.09.06] od 1923-1931
  3. Telesfor Gabryl [ur. 1884] od 1931-1939
  4. Justyn Kostek [ur. 1904] od 1939-1946

Kościół w Sichowie został zamknięty wiosną 1946 roku. Parafianie zostali wypędzeni na tzw. Ziemie Odzyskane, zabierając ze sobą wszystkie rzeczy z kościołów sichowskiego i pasieczańskiego. Ostatni administrator parafii, o. Justyn Kostek osiadł z częścią parafian w Jerzmanowie koło Wrocławia. Kościół od powojnia do roku 1990 był użytkowany jako cerkiew prawosławna, a obecnie funkcjonuje jako grekokatolicka cerkiew Św. Michała Archanioła.

Cerkiew grekokatolicka, widok od strony płn. zach. [stan 2018].

Cerkiew grekokatolicka, widok od strony płd. wsch. [stan 2018].

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here