Kościół w Pasiekach-Zubrzyckich powstaje w roku 1911.

Inwentarz kościoła filialnego pw. św. Bronisławy w Pasiekach Zubrzeckich: był prowizoryczny ołtarz, wykonany z desek; ambony w kościele filialnym nie było, tak samo jak chóru i organów. Znajdował się natomiast mały konfesjonał, wykonany w
sposób najprostszy – z desek (wartość pieniężna 15 zł).

Do sprawowania Mszy św. używano srebrnego kielicha oraz srebrnej pateny w komplecie. Oba przedmioty były pozłacane. Stan ich zachowania określano jako dobry.
Wartość materialna – 120 zł.
Do adoracji Najświętszego Sakramentu używano malutkiej monstrancji, która była pozłacana, w stanie dobrym. Wartość – 120 zł.
Parafia posiadała 11 większych lichtarzy mosiężnych, w stanie dobrym i używalnym. Wartość pieniężna wszystkich 110 zł. Używano też 6 lichtarzy małych, wykonanych z mosiądzu.
Stan ich był dobry (wartość 50 zł).

Na dzwonnicy wisiały 2 dzwony, wykonane z miedzi, w stanie zachowania dobrym. Wartość obu – 400 zł. Natomiast w kościele znajdował się dzwonek – sygnaturka, wykonany z miedzi.
Stan jego był dobry, wartość materialna 15 zł.
Parafia posiadała też pająk (oświetlenie) wykonany z metalu.
Stan zachowania dobry. Wartość 80 zł.
W zakrystii znajdowały się: drewniana szafa, drewniana komoda i lustro. Stan zachowania wyżej wymienionych mebli z zakrystii był dobry, używalny.
Tak szafa, jak i komoda były wykonane ze świerku.

Do Mszy św. używano różnych westymentów. Parafia posiadała jeden ornat biały, wykonany ze zwykłego brokatu, w stanie zniszczonym. W takim samym stanie i z tego samego materiału był jeszcze jeden ornat – zielony. W lepszym stanie znajdował się ornat czerwony, również wykonany ze zwykłego brokatu. Z tego samego materiału, chociaż w dość dobrze zachowanym stanie były jeszcze dwa ornaty: fioletowy i czarny.
W inwentarzu parafii znajdujemy bieliznę kielichową. Podczas sprawowania Najświętszej Ofiary używano palek, których było dwie. Na stanie był też korporał. Wyżej wymienioną bieliznę kielichowa wykonano z płótna. Jej stan zachowania – dobry.
Ołtarz był nakryty obrusem, wykonanym z płótna, z koronką. Stan obrusu – zniszczony. Na parafii była jedna alba płócienna z koronką, w stanie zniszczonym.
Ministranci używali do różnych czynności liturgicznych komże, których parafia posiadała 5.
Podczas uroczystości używano chorągwie. Parafia posiadała 2 białe
chorągwie. Były one wykonane z płótna. Ich stan zachowania określono jako „starsze”. Dokumenty wymieniają też 4 chorągwie czerwone („stare”). Materiał wykonania – wełna.

Parafia była w posiadaniu obrazów. Wśród nich znajdujemy 2 feretrony:
jeden Najświętszego Serca Pana Jezusa i drugi poświęcony Matce Bożej. Oba wykonane z drewna. Stan ich zachowania – zniszczone. Były też 2 krzyże.
Jeśli chodzi o księgi liturgiczne, to wymieniony w inwentarzu jest tylko Mszał rzymski („stary”).
Ostatnia informacja którą spotykamy w inwentarzu tejże parafii jest następująca: Zwieziono 20.000 cegły na rozszerzenie kościółka. Niczego więcej ten kościółek nie posiada.

AALw., AR-Sichów, List o. J. Kostka do kurii w Lubaczowie, 16 VII 1959.

Obecnie wyposażenie z kościoła parafialnego oraz z kaplicy w Pasiekach-Zubrzyckich znajduje się w Jerzmanowie koło Wrocławia oraz we Wrocławiu-Żernikach.

Tekst jest przedrukiem fragmentu pracy magisterskiej x. Nazara Biłyka.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here